Multi City  

"Food, Soul & Vibes..."

Zaterdag 20 en zondag 21 Mei'23 - Mariakerkeplein - Oostende

In deze huidige complexe tijden, in volle verandering, heeft het associatieve weefsel van steden nog nooit zo een nood gehad om actief terug aan de slag te gaan. 

 

Dit fenomeen is een teken van wil van mannen en vrouwen om samen te leven en oplossingen te vinden voor ongelijkheden en veranderingen. Maar als ieder van ons zich ervan bewust is, zijn we dan geïnteresseerd, bezorgd, verenigd? En hoe kunnen we dit aanpakken?

 

Het weekend van de multiculturele Erfgoed, Multi City genaamd, wordt voorgesteld om deze bruisende smeltkroes, deze “onzichtbare stad” te onthullen, niet als een gereserveerde ruimte, maar als plek waar elke bewoner zijn rol en zijn plaats heeft. Een entiteit Stad. En méér.

 

Met Multi City stellen de verschillende gemeenschappen van Oostende zich aan u voor. Ze laten u zowel letterlijk als figuurlijk proeven van hun cultuur via info- en eetstanden, dans, muziek en creatieve workshops.

 

Maar tijdens deze weekend viert Oostende eveneens de associatieve wereld. Een mogelijkheid om deze schaduwwerkers, degenen die elke dag de taak van het uitroeien van de ongelijkheden in onze samenleving aanpakken eens in de bloemetjes te zetten.

 

Zoals algemeen geweten heeft de organisatie van Multi City, "Hiking 4 Children", als doel een financiële steun te willen zijn aan verenigingen uit de regio die zich inzetten voor het welzijn van kansarme kinderen;  nl: VZW De Katrol, VZW Arcade, Tibetan Cultural Center Belgium ASBL. De opbrengsten van Multi-city zullen integraal geschonken aan deze verenigingen.

Maar met deze 'benefiet' evenement wil Hiking 4 Children nog een stapje verder gaan door een deel van de opbrengsten te gebruiken voor het aankopen en plaatsen van een speelpleintoestel voor kinderen met een beperking.